Tuesday, December 20, 2011

KEMAHIRAN MANIPULATIF TAMBAHAN 2

Pengenalan
Dalam subjek ini, para pelajar akan didedahkan dengan 2 sub-topik di mana merangkumi nota dalam bab alatan tangan dalam amali pertukangan.

Sub-Topik
Bahagian 1 - Alatan Menukul
Bahagian 2 - Alatan Memutar

Objektif
Mendedahkan kepada para pelajar teknik penggunaan alatan dengan betul
Melahirkan pelajar yang mempunyai kemahiran pertukangan.
Membanding beza jenis-jenis alatan.


Friday, December 16, 2011

Slide shared (KMT 2)

~Presentation slide untuk  nota alatan tangan menukul dan memutar dalam kerja amali pertukangan~

Nota Lengkap KH Tingkatan 2


KESELAMATAN BENGKEL

Sumber-Sumber Berlaku Kemalangan


 • Kecuaian
 • Jahil
 • Tidak mengikut peraturan
 • Kerosakan mekanikal (diluar kawalan manusia)
 • Fenomena alam
 • Kecacatan fizikal

Keselamatan Umum / Am Untuk Semua Bengkel
(Perkara-perkara yang menyebabkan kemalangan)
 1. Mengambil risiko
 2. Terlampau terburu-buru mengambil sesuatu tindakan
 3. Menunjuk-nunjuk
 4. Kurang maklumat
 5. Tidak menumpukan perhatian sepenuhnya pada kerja
 6. Gangguan luar atau sebarang gangguan
 7. Bimbang
 8. Mencuba-cuba
 9. Gagal mengikut arahan
 10. Kurang berdisiplin
 11. Mesin yang rosak (tidak sempurna)
 12. Mesin yang tidak dilindungi dengan sempurna
 13. Susunan / susunatur yang tidak sesuai
 14. Pemasangan yang salah
 15. Kecacatan fizikal mesin
 16. Mementingkan diri sendiri
 17. Pakaian yang tidak sesuai
 18. Kesihatan yang tidak memuaskan

Cadangan Untuk Diamalkan di Sekolah-Sekolah
(Keselamatan Am)
 1. Tidak dibenarkan bermain-main.
 2. Jangan ambil risiko.
 3. Ikut semua arahan keselamatan.
 4. Pemadam api, dimana dipaparkan kaedah penggunaannya.
 5. Sistem pengaliran udara berfungsi (1/4 luas lantai)
 6. Laporkan kepada guru jika berlaku kemalangan.
 7. Dapatkan kebenaran guru untuk melakukan kerja projek.
 8. Kebersihan peralatan dijaga.
 9. Peraturan keselamatan dipatuhi
 10. Dapatkan rawatan lanjut sekiranya kecederaan serius.

PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN KESELAMATAN BENGKEL

Jenis-jenis Pemeriksaan
 1. Berkala (Periodic), seeprti sebulan sekali.
 2. Kerap (Intermitence), tetapi masa tidak menentu.
 3. Selang tak menentu (Irregular Interval), ikut keperluan semasa.
 4. Pemeriksaan Khusus (Special Inspection), seperti pemasangan peralatan baru.
Prosedur Pemeriksaan
 1. Kenal pasti kemungkinan-kemungkinan berlaku kemalangan dalam bengkel.
 2. Analisis perkara-perkara yang telah dikenal pasti boleh menyebabkan kemalangan.
 3. Cadangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah yang dihadapi.
Kaedah-kaedah Pemeriksaan Bengkel dan Mesin
 1. Kenal pasti perkara-perkara yang boleh mendatangkan bahaya.
 2. Kenal pasti tindakan-tindakan pembetulan.
 3. Jalankan sebulan sekali.
Tindakan Kecemasan
 • Siapkan nota untuk menyelamatkan diri dsb.
Komunikasi Kecemasan
 • Komunikasi melalui telefon, pelajar-pelajar tahu di mana telefon, nombor-nombor kecemasan dll.
 • Jika telefon dikunci, tahu di mana kunci disimpan.
 • Cara-cara membuat panggilan, nombor-nombor polis, bomba dan lain-lain, dipamerkan agar mudah dirujuk.
 • Menghubungi keluarga.
Tujuan surat-surat arahan sekolah kepada keluarga
 • Memberitahu keluarga akan aktiviti-aktiviti sekolah melibatkan anaknya.
 • Memberikan garis panduan / langkah-langkah keselamatan yang digunakan oleh pihak sekolah.
 • Mendapatkan maklumat kesihatan murid.
 • Mendapatkan maklumat berhubung penjaga, seperti telefon, alamat, doktor, keluarga dsb.

Thursday, December 15, 2011

KESELAMATAN UNTUK PERLINDUNGAN DIRI PELAJAR

Alat Keselamatan Untuk Diri Pelajar

1. Perlindungan mata
 • Gunakan gogel untuk kerja-kerja yang berkaitan seeprti mencanai, menggerudi dan sebagainya.

2. Pakaian
 • Pakai pakaian yang sesuai untuk melakukan kerja-kerja di bengkel atau makmal.

3. Barang perhiasan / barang kemas
 • Sebarang barang perhiasan / barang kemas hendaklah ditanggalkan.

4. Sarung tangan
 • Untuk kerja-kerja kasar yang memungkinkan kecederaan pada tangan, perlu pakai sarung tangan.
 • Untuk kerja-kerja yang melibatkan alatan bergerak seperti mesin, penggunaan sarung tangan tidak digalakkan kerana boleh menyebabkan kecederaan akibat terseoit / tersangkut.

5. Perlindungan pernafasan
 • Perlu jika udara tercemar seeprti ada asap, habuk dan sebagainya.

6. Cecair mudah terbakar
 • Elakkan dari menggunakannya.

7. Perlindungan elektrik
 • Pakai pakaian / gunakan peraatan bertebat bagi kerja-kerja elektrik.

8. Pelindung telinga
 • Gunakan pelindung telinga sekiranya melakukan kerja-kerja yang menghasilkan bunyi yang kuat.

9. Topi keledar
 • Kerja-kerja yang melibatkan pergerakan mesin / alat yang bertingkat seperti melakukan ekrja-kerja di tapak pembinaan (industri berat)

10. Pelindung tangan
 • Gunakan pelindung tangan / sarung tangan untuk memegang bahan kerja yang panas.

11. Pelindung kaki
 • Gunakan kasut keselamatan berbucu besi (industri berat)

12. Pelindung pakaian
 • Gunakan apron / overall

13. Pelindung penyakit
 • Gunakan sabun anti-bakteria untuk mengelakkan jangkitan kuman.

BAHAGIAN 1 (ALATAN MENUKUL)

Jenis-Jenis Alat Menukul
 1. Tukul Kuku Kambing / Tukul Besi Berkuku
 2. Tukul Besi Warrington
 3. Tukul Besi Kepala atau Bonggol Bulat
 4. Gandin
 5. Pembenam Paku